Smash - Små människor, alltid stora hjältar.

Välkommen till en växtplats för små människor! 

Barnen är viktiga och livfulla. De tar plats, hörs och syns. Precis så vill vi ha det hos oss på Smash!
På söndagar, i samband med våra gudstjänster, bjuder vi in alla barn från 3 till 12 år till Smash.
Smash innehåller gudstjänster, lek, gemenskap och olika aktiviteter. Alltid anpassat efter barnets ålder.

 Vi erbjuder en varm och trygg miljö där alla barn kan få vara sig själva och känna sig som hemma. Vi tror att barnen har en särskild plats nära Guds hjärta.

Jesus står på barnens sida – det vill vi också göra!

Sedd - Uppmuntrad - Utmanad

Vi tror på dig som är ung, vi vill ställa oss på din sida och tillsammans med dig möta de utmaningar som ungdomstiden bär med sig.

I Filadelfiakyrkans ungdomsarbete finns en plats just för dig. Här kan du hitta nya vänner, ställa viktiga frågor om livet och få undervisning ur Bibeln. Vi vill erbjuda en varm gemenskap med ett tydligt budskap om Jesus Kristus.

Välkommen!

Gud älskar hela världen - därför jobbar vi internationellt

Filadelfiakyrkan ligger mitt i Stockholm, men omfamnar hela världen. En del kallar det mission, andra internationellt arbete. Gud älskar alla människor och vill deras bästa. Vår kallelse är att kanalisera den kärleken genom konkret handling. Läs mer om vad vi gör. Och varför vi gör det. Och hur just du kan vara med och göra världen bättre. 

 

Socialt arbete

Filadelfia Social är samlingsnamnet över alla de sociala insatser som kyrkan driver. Med hjälp av ett tiotal an- ställda, 300 volontärer och ett stort antal sponsorer vill vi göra en insats. Här ser du ett axplock av allt som sker inom Filadelfia Social.

Filadelfia Senior

 

Välkommen till just Dig som kommit lite längre på livsvandringen.

Vi önskar att vår verksamhet ska vara något som ger mersmak, något som man längtar till. 

Varje senior ska känna sig välkommen i en varm och skön miljö där också respekten för individen och våra olikheter är viktig.

Vi vill möta nya människor, bygga relationer och finnas till hands i livets olika situationer.

Vi vill att varje senior skall känna sig trygg och sedd i en miljö där man trots ålder, får plats att växa och utvecklas.

Seniorarbetet innehåller bland annat:

  • Mötesplats Rörstrand med sång och musik, gudstjänster, föredrag och gemenskap kring kaffeborden.
  • Vår väntjänst där ett stort antal människor besöker medlemmar som pga olika skäl inte kan komma till kyrkan.
  • Livlinan är en bemannad äldretelefon, dit man kan ringa varje vardag.
  • Besök på servicehus och äldreboenden där vi medverkar med gudstjänster och andakter.

Ansvarig för seniorarbetet:
Anna-Lena Johansson, diakon. Tel. 08-457 09 06, e-post, anna-lena.johansson@filadelfiakyrkan.se

 

Kreativ

Vi i Filadelfiakyrkan vill använda olika kreativa gåvor för att berätta om Jesus. 

Genom allt från musik och dans till drama och media vill vi tillsammans berätta världens bästa budskap.  Vill du gå med i ett team, tveka inte - hör av dig!