_MG_0118.JPG

Burundi

Mödra- och barnhälsovård
I Burundi dör många kvinnor i samband med graviditeten eller av komplikationer i samband med förlossningen.  Helt enkelt därför att det inte finns bra vård. Av de barn som föds levande dör 8 procent innan de hunnit fylla 5 år (statistiken från 2013). 

EPBU, den församlingsrörelse som har sina rötter i svensk pingstmission och som vi samarbetar med, driver genom sin sociala organisation CEPBU 29 hälsocenter i landet. Där jobbar man hårt med att höja standarden på vården av mödrar och barn. Det sker bland annat genom att man vidareutbildar kvinnor, så kallade bybarnmorskor,  som brukar hjälpa till vid förlossningar. 

 

Skola
Landets grundskola reformeras och blir 9-årig i stället för 6-årig. Burundis pingstförsamlingar (där cirka en tiondel av landets befolkning är med) driver ett stort antal skolor. Församlingsrörelsen är därmed en viktig del av reformprocessen. Rektorer och lärare fortbildas för att klara de nya krav som ställs. Dessutom måste många nya skolor byggas för att systemet ska kunna ta emot alla elever. 

 

Fred och försoning
Burundi har genom åren plågats svårt av etniska och politiska motsättningar med ofattbart blodiga konflikter som följd. Även i dag är de politiska spänningarna omfattande. 

Vår systerkyrka och partner EPBU tar freds- och försoningsfrågan på stort allvar. I studiecirklar möts människor till viktiga samtal om försoning och fred. Just nu pågår en bearbetning av kursmaterialet. Detta är vi med och stöder.

  En viktig del av strategin är att involvera ledande pastorer i en process som påverkar samhället i positiv riktning. 

 

Skolhem för funktionshindrade
Filadelfias missionär Dorothy Gustafsson och pingstförsamlingen i Gakwende startade 1993 ett skolhem för barn med funktionsnedsättningar. Där får ett 80-tal elever med stora behov av stöd möjlighet att bo under terminerna, något som revolutionerar livet för dem och deras familjer. 

Skolhemmet ger funktionshindrade barn möjlighet att integreras i den vanliga skolan i stället för att isoleras från samhället. De får en chans till utbildning som de annars skulle gå miste om.

EPBU ser också till att de funktionshindrade barnen får hjälp med sjukvård och proteser, allt för att kunna ge dem ett så bra liv och en så ljus framtid som möjligt. 

För Filadelfias del är engagemanget i Gakwende inte ett korttidsprojekt utan ett åtagande, där vi tillsammans med vår systerkyrka i Burundi låter Ordet bli kött, det vill säga proklamerar evangelium i handling. Vårt mål är att ge utsatta individer hjälp, men också att göra skolhemmet till en mönsterbild för det burundiska samhället. I botten handlar det om att förmedla kristna värderingar om alla människors lika värde, värderingar som kan förvandla individers liv men också påverka ett samhälle i god riktning. 

Just nu står vi inför en nödvändig utveckling av arbetet, som bland annat innefattar sjukgymnastik och annan ”mjukvara”.

 

Fortbildning av pastorer
Fortbildningen av pastorer och församlingsledare är viktig. Viktigare än vad vi kanske kan föreställa oss, för det handlar om personer som påverkar inte bara kyrkan utan ett helt land. 

Vår församlings pastorer upprättar därför en nära relation till kollegerna i Burundi. Det sker genom besök och dialog som inspirerar, och som blir en del av denna fortbildning. Samtidigt går också impulserna den andra vägen; vi har naturligtvis mycket att lära av en församlingsrörelse med den storlek och livskraft som pingströrelsen i Burundi kan uppvisa. 

Filadelfia i Stockholm ger också bidrag till bibelskolorna för inköp av teologisk litteratur som befrämjar gedigen bibelkunskap och sund andlighet. En del böcker används som gåvor till avgångselever. 

 

Framtiden utmanar
I Burundi, världens kanske allra fattigaste land, står vi nu inför utökade humanitära satsningar i samarbete med PMU. Inför denna framtida utmaning känner vi oss trygga, eftersom vi har en god erfarenhet av vår systerkyrkas ansvarsfulla attityd och administrativa kapacitet.