Cypern

Strategisk samordning
Cypern är knutpunkten för vårt arbete i Mellanöstern. Filadelfia har tidigare givit personalstöd till Arne och Lillemor Winerdal, som från Scanmedias kontor i Limassol varit med och samordnat initiativ i regionen. Målet för detta arbete har varit och är att stärka den kristna minoritetens möjlighet att verka och påverka i sitt sammanhang. 

Arne och Lillemor har återvänt till Sverige, och i stället går Filadelfias missionär Anneli Lennartsson in i arbetet på Cypern som vice regionledare. Hon har också till uppgift att förbereda en bibelskola, som kan serva kristna i Mellanöstern. 

I regionen samverkar vi med andra församlingar via plattformen Scanmedia.