Framtidens Filadelfia

Som församling är vi på väg in i en stor förändringsprocess. Vi har fattat beslut om att bygga om både slott och kyrka för att lokalerna ska bli bättre anpassade för framtiden. Även om förändringen handlar om själva huset så kommer den att påverka församlingslivet. I dagsläget vet vi inte när vi kan påbörja ombyggnationen av kyrkan men vi vill redan nu sätta fokus på hur vi ska arbeta när vi flyttar in i en ombyggd kyrka. Hur vill vi som församling inbjuda nya människor till tro och församlingsgemenskap? Hur blir vi en församling där människor växer i tro? Hur får vi fler att känna personligt engagemang i både ledarskap och givande? 


Som en del i den här processen vill vi få dina svar på en enkät som vi skickar ut. Den innehåller 18 frågor som handlar om det som varit viktigt för din tro, hur ditt engagemang ser ut idag och vad vi som församling kan göra för att rusta dig att leva som kristen i vardagen.

Vår förhoppning är att vi ska kunna presentera resultatet av denna undersökning innan sommaren. 

Namn
Namn
*Frivilligt. Enkäten är anonym även om du fyller i ditt namn.
Godkänn *
Genom att kryssa i rutan så ger du ditt sammtycke att Filadelfiakyrkan sparar din adress.
Nyhetsbrev
Vill du ta del av nyheter som berör Filadelfiakyrkan.