Socialt arbete

Filadelfia Social är samlingsnamnet över alla de sociala insatser som kyrkan driver. Med hjälp av ett tiotal an- ställda, 300 volontärer och ett stort antal sponsorer vill vi göra en insats. Här ser du ett axplock av allt som sker inom Filadelfia Social.