Smash - Små människor, alltid stora hjältar.

Välkommen till en växtplats för små människor! 

Barnen är viktiga och livfulla. De tar plats, hörs och syns. Precis så vill vi ha det hos oss på Smash!
På söndagar, i samband med våra gudstjänster, bjuder vi in alla barn från 3 till 13 år till Smash.
Smash innehåller gudstjänster, lek, gemenskap och olika aktiviteter. Alltid anpassat efter barnets ålder.

Vi erbjuder en varm och trygg miljö där alla barn kan få vara sig själva och känna sig som hemma. Vi tror att barnen har en särskild plats nära Guds hjärta.

Jesus står på barnens sida – det vill vi också göra!


Sedd - Uppmuntrad - Utmanad

Vi tror på dig som är ung, vi vill ställa oss på din sida och tillsammans med dig möta de utmaningar som ungdomstiden bär med sig.

I Filadelfiakyrkans ungdomsarbete finns en plats just för dig. Här kan du hitta nya vänner, ställa viktiga frågor om livet och få undervisning ur Bibeln. Vi vill erbjuda en varm gemenskap med ett tydligt budskap om Jesus Kristus.

Välkommen!

Gud älskar hela världen - därför jobbar vi internationellt

Filadelfiakyrkan ligger mitt i Stockholm, men omfamnar hela världen. En del kallar det mission, andra internationellt arbete. Gud älskar alla människor och vill deras bästa. Vår kallelse är att kanalisera den kärleken genom konkret handling. Läs mer om vad vi gör. Och varför vi gör det. Och hur just du kan vara med och göra världen bättre. 

 

Socialt arbete

Filadelfia Social är samlingsnamnet över alla de sociala insatser som kyrkan driver. Med hjälp av ett tiotal an- ställda, 300 volontärer och ett stort antal sponsorer vill vi göra en insats. Här ser du ett axplock av allt som sker inom Filadelfia Social.

Filadelfia Senior

 

Välkommen till bara Dig som kom lite längre på livsvandringen.

Vi önskar att vår verksamhet ska vara något som ger mersmak som längtar efter. 

Varje senior borde känna sig välkomna i en varm och vänlig miljö där respekt för individen och våra skillnader också är viktig.

Vi vill träffa nya människor, bygga upp relationer och vara till hands i olika situationer i livet.

Vi vill att varje senior ska känna sig trygg och sedd i en miljö där man trots ålder, får plats att växa och utvecklas.

Seniorarbetet innehåller bland annat:

  • Mötesplats Rörstrand med sång och musik, gudstjänster, föredrag och gemenskap kring kaffebord.

  • Vår väntjänst där ett stort antal människor besöker medlemmar som för olika skäl inte kan komma till kyrkan.

  • Livlinan är en bemannad äldretelefon, din man kan ringa varje vardag.

  • Besök på servicehus och äldreboenden där vi medverkar med gudstjänster och andakter.

Ansvarig för seniorarbete:
Anna-Lena Johansson, diakon. Tel. 08-457 09 06, e-post, anna-lena.johansson@filadelfiakyrkan.se

 

Kreativ

Vi i Filadelfiakyrkan vill använda olika kreativa gåvor för att berätta om Jesus. 

Genom allt från musik och dans till drama och media vill vi tillsammans berätta världens bästa budskap.  Vill du gå med i ett team, tveka inte - hör av dig! 

 
 

Bibeln - livets kraftkälla

Vill du bli tryggare i din tro och mindre beroende av omständigheter och dagsformen? Då ska du rota dig i Bibeln! Bibelordet har i alla tider varit en källa till liv och kraft för människor. Den som planterar sitt liv i Bibeln kommer att ha en kraftkälla som ger liv, leder till mognad, skapar mening och inspirerar till handlingar som ärar Gud! 

Varje måndag under terminerna inbjuder vi till Bibelskola STHLM. Det är ett tillfälle att få hjälp att förstå bibelordet och tillämpa det i din vardag. Vill du veta mer om nästa termins program? Klicka här!

Alphakurssthlm.se

 

Alpha är en kurs för dig som är intresserade av att upptäcka vad kristen tro handlar om. Vem som helst kan gå en Alphakurs, men den vänder speciellt till dig som är nyfiken på och vill utforska den kristna tron närmare, eller är osäker på vad du egentligen tror på.

Vi erbjuder två kurser varje år, en under höstterminen (oktober-november) och en under vårterminen (februari-mars). Kursen pågår under sju onsdagskvällar mellan 18:30 och 21:00. Kvällen börjar med en gemensam middag, fter middagen får du lyssna till ett föredrag om kristen tro, därefter följer ett gruppsamtal om just kvällens ämne tillsammans 6-8 deltagare och två samtalsledare. Kvällen avslutas därefter – vi ser alltid till att vara klara 21.00.

Välkommen till en kurs där vi tar din nyfikenhet på allvar och där du får ställa de stora frågorna: hur hänger den här tillvaron samman, vad är meningen med mitt liv, finns Gud? 

Filadelfia social

Lunch i gemenskap
En lördag i månaden öppnar kyrkan för lunch och gemenskap för människor som lever i samhällets utkant. Här samlas ca 250 människor regelbundet för ett ordentligt mål mat och varm gemenskap.

Support
På Support sätter vi behövande människor i kontakt med medlemmar i vår kyrka som kan hjälpa till med social support. Det kan handla om stöd och rådgivning i olika samhällsfrågor eller kontakt med myndigheter, en viktig funktion i sammanhang av integration.

Har du frågor? 

Maila: filadelfia.support@filadelfiakyrkan.se

Är du i behov av stöd? 

Maila: filadelfia.support@filadelfiakyrkan.se

Ring: 08- 457 09 18 

tisdagar 09.00-12.00 och torsdagar 14.00- 17.00.

Natthärbärge, Slakthusgatan
På uppdrag av Stockholms stad driver Filadelfiakyrkan ett härbärge i Slakthusområdet vid Globen. Huvudsyftet är att lindra den nöd som finns bland EU-medborgare i Stockholm. Här kan 50 personer få en natts sömn i trygghet och gemenskap.

Rumänien – ”A Better Home”
Sedan 1 år tillbaka bedriver Filadelfiakyrkan och Läkarmissionen projektet ”A better home” i Rumänien. Det innebär att ge hjälp och stöd till familjer på den rumänska landsbygden. Vi vill även att detta ska ge hopp till de romer som vi möter i vårt dagliga arbete i Stockholm.

Extrakalla vinternätter 

Tillsammans med andra församlingar och organisationer öppnar vi upp vår kyrka för värme, vila och enkel soppa när det är riktigt kalla nätter i Stockholm.

Vill du bli volontär? Maila då minussju@gmail.com. Då får du fortlöpande information inför akuta insatser. 

Vidare frågor kontakta: filadelfia.support@filadelfiakyrkan.se