Änkearbete Julglädje för sångböcker.JPG

DR Kongo

Demokratiarbete
I konflikternas Kongo-Kinshasa samarbetar vi med församlingsrörelsen Cepac med över 800 000 medlemmar, som växt fram ur den svenska pingstmissionen. I våldsdrabbade områden arbetar församlingarna med att göra medborgarna medvetna om sina rättigheter och skyldigheter. Det sker genom lokala aktionsgrupper, som genom evangeliets försonande kraft vill påverka det kongolesiska samhället. 

Det civila samhället utbildas av dessa aktionsgrupper i jämställdhet och respekt för människovärdet. Behovet av att skapa trygga miljöer står högt på agendan. Lokala myndigheter uppmuntras att värna demokratin och göra medborgarna delaktiga i bygget av en framtid där framstegen gynnar alla, och inte bara en elit. I allt detta spelar församlingarnas kontaktnät en viktig roll. 

Stöd till det här arbetet ger vi i samarbete med PMU och Sida.

En annan viktig medaktör i strävan att påverka individer, familjer och hela samhället utifrån kristna värderingar är Isa 60, en organisation och ett arbete som leds av Andreas Alexandersson. Mer om denna aktör hittar du på hemsidan www.isa60.org

 

Försonings- och fredsarbete
Cepac är också engagerat i det internationella påverkansarbetet i hela Stora sjöregionen som syftar till politisk stabilitet och därmed ett tryggare och bättre liv för folket i denna del av Afrika. 

Den numera världsberömde läkaren Denis Mukwege är medlem och pastor i Cepac och utbildad med stöd från den svenska pingströrelsen. Han inte bara leder arbetet vid Panzisjukhuset i Bukavu, där våldtagna kvinnor rehabiliteras fysiskt och psykiskt. Han är också numera en opinionsbildare vars ord väger mycket tungt i strävan att lösa de konflikter som göder våld och övergrepp främst på kvinnor och barn.

Det är för oss som församling en stor förmån att få vara en del av detta arbete. 

 

Omsorg om änkor
I en region svårt sargad av krig och konflikt är antalet änkor stort. Att vara änka i DR Kongo är ett förlora sina rättigheter och hamna i en mycket utsatt situation. Cepac ger praktiskt stöd till dem som inte tas om hand av sin släkt. De ges en chans att försörja sig själva och sina barn. 

Vid speciella center samordnas allt från en grundläggande utbildning av änkor som inte kan läsa och skriva till kurser i hantverk och företagande. De som behöver får ekonomiskt stöd till sina barns skolgång. Vid dessa center utbildas också ledare som kan påverka samhället att erkänna änkornas rättigheter. 

För satsningen på änkor, som alltmer knyts samman med freds- och försoningsarbetet, har Filadelfias missionär Kerstin Åkerman ett särskilt ansvar. 

Vi har nyligen finansierat inköp av en fastighet som ger möjlighet till ytterligare expansion av ett mycket angeläget socialt arbete