Ett hoppfullt projekt bland rumänska romer

En renoverad skola där eleverna bjuds på lunch tre dagar i veckan, vilket ökat närvaron och höjt betygen. Kommunalt vatten indraget till byn Valea Machelarulului, där den romska befolkningen inte längre är beroende av det ohälsosamma flodvattnet. En gryende hopp om en bättre framtid med nya möjligheter till självförsörjning. Det var några av de positiva effekter av Filadelfiakyrkans samarbetsprojekt ”A better home” som våra utsända nyligen mötte i Rumänien.

Missionssekreterare Lena Tellebo, Sofia Fållsten, ansvarig för Filadelfiakyrkans sociala arbete, Jens Nyman, teamledare för härbärget, och volontären Birger Thureson for dit för att se och lära. De kom hem med positiva besked – församlingens satsning bär frukt. Men stora utmaningar återstår.

Vår lokala samarbetspartner, organisationen Liv och Ljus under ledning av Florin Ianovici, stod för värdskapet. Bo Guldstrand, styrelseordförande för Läkarmissionen, den tredje aktören bakom ”A better home”, var med på resan.

Projektet omfattar även byn Bughea de Sus, där det bor 1 500 romer, men det var till Valea Machelarulului (Slaktardalen) som färden gick.

Mötet med borgmästaren Tanasescu Ion Dorel och skolchefen Maria Toader gav ett tydligt besked; de lokala myndigheterna hälsar svenskt stöd till en marginaliserad folkgrupp med stor glädje. Och man tar inte bara emot hjälpen med tacksamhet, de lokala myndigheterna vill nu göra sitt  bästa för att bryta romernas utanförskap.

Den nyrustade byskolan i Slaktardalen är ett bevis på den saken. Tack vare indraget vatten och wc i stället för latriner får skolan statligt erkännande. Nu jobbar borgmästaren på att hitta pengar till en bättre väg som kan minska isoleringen av den romska byn med cirka 700 invånare.

Bristen på utbildning är ett stort bekymmer. Analfabetismen är utbredd. Men inom projektets ram ska vuxna få en andra chans att studera, och därmed bli attraktiva på arbetsmarknaden.

Initiativet med jobbträning, träning att söka jobb och kontakter med det lokala näringslivet ger resultat, även om det tar tid. Hittills har ett drygt 20-talet fått arbete inom ramen för projektet ”A better home”.  Resultatet gäller de båda byarna sammantaget.

Vi vet att många romer som tigger på gatorna i Stockholm kommer från det här området. Men det är en känslig sak att ta upp med befolkningen på plats.

– Romerna här är inte stolta över att de tvingats tigga. Så det är ingenting de vill diskutera, allra minst med främlingar, säger projektledaren Eugenia Denicia.

– Men när de ser att någon intresserar sig för deras problem, då får de nytt hopp, menar hon.

Så Filadelfiakyrkan fortsätter att skapa hopp om ett människovärdigt liv för romer som stannar i Rumänien. Det vi gör är inte förgäves.

Läs ett utförligare reportage i Dagen http://www.dagen.se/livsstil/svenskt-stod-ger-romer-hopp-i-slaktardalen-1.1032844


A Better Home
Filadelfia arbetar bland romer i Stockholm. Till den verksamheten kopplas en satsning i romska byar i Rumänien. I samarbete med Läkarmissionen och den välrenommerade rumänska organisationen Liv och Ljus ger vi hjälp till barnens skolgång, skapar arbetstillfällen och förbättrar bostäder och infrastruktur. Här tror vi oss ha funnit vägen till en viktig social insats på kristen grund.