3.jpg

Rumänien

A Better Home
Filadelfia arbetar bland romer i Stockholm. Till den verksamheten kopplas en satsning i romska byar i Rumänien. I samarbete med Läkarmissionen och den välrenommerade rumänska organisationen Liv och Ljus ger vi hjälp till barnens skolgång, skapar arbetstillfällen och förbättrar bostäder och infrastruktur. Här tror vi oss ha funnit vägen till en viktig social insats på kristen grund.