_MG_3108.JPG

Tanzania

Fortbildning av pastorer
Genom vår systerkyrka FPCT stöder vi Bigabiro Bible College. Skolan ingår i församlingsrörelsens program för teologisk utbildning. Här utbildas och fortbildas pastorer och bibellärare. En sund teologi och ett gott ledarskap är en förutsättning för att församlingarna ska kunna expandera, sprida evangeliet och påverka samhället i en god riktning. 

 

Shule ya Furaha
Pingstförsamlingarna i Tanzania driver många grundskolor. En av dem är speciell. Den finns i Tabora och kallas Shule ya Furaha (det betyder ”glädjens skola”). Den ger synskadade barn en bra grundutbildning som möjlighet att fortsätta sina studier på högre nivå. Många av de synskadade eleverna är albinos, en utstött och utsatt grupp i samhället. Deras handikapp är dubbelt.

”Glädjens skola”, som verkligen gör skäl för namnet eftersom den betyder så enormt mycket för eleverna och deras familjer, stöds sedan många år tillbaka av Filadelfia i Stockholm.
 

 

Kampen mot hiv/aids
Vår systerkyrka arbetar med ett informationsprogram om hiv/aids, riktat mot skolor och andra ungdomsmiljöer. Syftet är att förebygga smittspridning. Basen för detta arbete är ungdomsgården Mbeya Youth. Inom ramen för programmet ingår också ett arbete med jämställdhetsfrågor.

 

Kapacitetsutveckling
FPCT och andra organisationer inom det civila samhället behöver bättre förutsättningar att arbeta effektivt med olika utvecklingsprojekt. Därför stöder vi ett fortbildningsprogram som hjälper dem att utveckla sin kapacitet. På så sätt undviks slöseri med ekonomiska resurser. Nu utvecklas också ett program för fortbildning av ledare inom Tanzanias pingströrelse. Där är värderingsfrågorna centrala.