25.JPG

Vietnam

Bibelskolor och ledarträning
Filadelfia har hjälpt ett av landets pingstsamfund, PAOV, att bygga upp bibelskolan Master’s Theological Institute (MTI). Vi har bistått med lärarhjälp och utveckling av den strategiska planeringen. Undervisningen sker parallellt via nätet på två ställen i landet. Eleverna studerar en vecka i månaden. 

Via ett nätverk av församlingsgrupper som arbetar med en gemensam teologisk utbildning satsar vi också på utbildning av lokala ledare.