Vitryssland

Bryt isoleringen!
I Vitryssland uppmuntrar vi församlingar till ett gränsöverskridande utbyte av erfarenheter. Detta för att stärka deras möjligheter att växa och utvecklas. En isolerad församling är en svag församling.