Bibeln - livets kraftkälla

Vill du bli tryggare i din tro och mindre beroende av omständigheter och dagsformen? Då ska du rota dig i Bibeln! Bibelordet har i alla tider varit en källa till liv och kraft för människor. Den som planterar sitt liv i Bibeln kommer att ha en kraftkälla som ger liv, leder till mognad, skapar mening och inspirerar till handlingar som ärar Gud! 

Varje måndag under terminerna inbjuder vi till Bibelskola STHLM. Det är ett tillfälle att få hjälp att förstå bibelordet och tillämpa det i din vardag. Vill du veta mer om nästa termins program? Klicka här!