Filadelfia Senior

 

Välkommen till Dig som kommit lite längre på livsvandringen.

Vi önskar att vår verksamhet ska vara något som ger mersmak för dig som längtar efter mer. 

Varje senior borde känna sig välkomna i en varm och vänlig miljö där respekt för individen och våra skickligheter också är viktiga.

Vi vill träffa nya människor, bygga upp relationer och vara till händer i olika situationer i livet.

Vi vill att varje äldre ska känna sig säkert och sedd i en miljö där man är stolt över ålder, får plats att växa och utvecklas.

Seniorarbetet kan bland annat annat annat annat annat:

  • Mötesplats Rörstrand med sång och musik, gudstjänster, föredrag och gemenskap kring kaffebord. Mötesplats börjar kl 13.00.

  • Vår väntjänst där ett stort antal människor besöker medlemmar som för olika skäl inte kan komma till kyrkan.

  • Livlinan är en bemannad äldretelefon, dit man kan ringa varje vardag.

  • Besök på servicehus och äldreboenden där vi medverkar med gudstjänster och andakter.

Ansvarig för seniorarbete:
Anna-Lena Johansson, diakon. Tel. 08-457 09 06, e-post, anna-lena.johansson@filadelfiakyrkan.se