Filadelfia Senior

 

Välkommen till just Dig som kommit lite längre på livsvandringen.

Vi önskar att vår verksamhet ska vara något som ger mersmak, något som man längtar till. 

Varje senior ska känna sig välkommen i en varm och skön miljö där också respekten för individen och våra olikheter är viktig.

Vi vill möta nya människor, bygga relationer och finnas till hands i livets olika situationer.

Vi vill att varje senior skall känna sig trygg och sedd i en miljö där man trots ålder, får plats att växa och utvecklas.

Seniorarbetet innehåller bland annat:

  • Mötesplats Rörstrand med sång och musik, gudstjänster, föredrag och gemenskap kring kaffeborden.

  • Vår väntjänst där ett stort antal människor besöker medlemmar som pga olika skäl inte kan komma till kyrkan.

  • Livlinan är en bemannad äldretelefon, dit man kan ringa varje vardag.

  • Besök på servicehus och äldreboenden där vi medverkar med gudstjänster och andakter.

Ansvarig för seniorarbetet:
Anna-Lena Johansson, diakon. Tel. 08-457 09 06, e-post, anna-lena.johansson@filadelfiakyrkan.se