Filadelfia social

Lunch i gemenskap
En lördag i månaden öppnar kyrkan för lunch och gemenskap för människor som lever i samhällets utkant. Här samlas ca 250 människor regelbundet för ett ordentligt mål mat och varm gemenskap.

Support
På Support sätter vi behövande människor i kontakt med medlemmar i vår kyrka som kan hjälpa till med social support. Det kan handla om stöd och rådgivning i olika samhällsfrågor eller kontakt med myndigheter, en viktig funktion i sammanhang av integration.

Sjukvårdsteam
Filadelfiakyrkan har ett eget sjukvårdsteam för enklare vård och hälsoinsatser inom Filadelfia Social. Personerna i teamet är både utbildade och erfarna. Här finns ett stort behov och vi tror på ett växande team framöver.

Natthärbärge, Slakthusgatan
På uppdrag av Stockholms stad driver Filadelfiakyrkan ett härbärge i Slakthusområdet vid Globen. Huvudsyftet är att lindra den nöd som finns bland EU-medborgare i Stockholm. Här kan 50 personer få en natts sömn i trygghet och gemenskap.

Fältarbete
Genom våra fältarbetare vill vi möta stadens EU-medborgare på Stockholms gator. Vårt primära syfte är att ha en länkande funktion till olika samhällsinstanser som sjukvård, myndigheter och härbärgen i staden.

Natthärbärge, Spånga
På vårt natthärbärge i Spånga kan romer utan uppehållstillstånd få en god natts sömn. Här erbjuder vi gästen att själv vara delaktig i de vardagliga sysslorna på härbärget för ett ökat samägandeskap.

Tisdagsdusch
Varje tisdagseftermiddag öppnar vi våra duschrum i kyrkan för de som behöver dem. Då finns också enklare sjukvård på plats och det bjuds på smörgås och kaffe.

Rumänien – ”A Better Home”
Sedan 1 år tillbaka bedriver Filadelfiakyrkan och Läkarmissionen projektet ”A better home” i Rumänien. Det innebär att ge hjälp och stöd till familjer på den rumänska landsbygden. Vi vill även att detta ska ge hopp till de romer som vi möter i vårt dagliga arbete i Stockholm.

Extrakalla vinternätter
Tillsammans med andra församlingar och organisationer öppnar vi upp vår kyrka för värme och enkel soppa när det är riktigt kalla nätter i Stockholm.