Varför starta 24/7 bön i Filadelfia?

Vår kallelse som kristen församling är främst att ägna oss åt bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor.
— (1 Tim 1:1 ff).

•I Sverige finns mycket oro för framtiden.
•Utanförskapet präglar våra förorter.
•Osäkerheten är stor inför valet men också för demokratins framtid.
•Som kristen församling vill vi sprida evangelium och skapa förutsättningar för både yttre fred och inre frid.

I bönen kan vi hämta den kraft vi behöver. 

 


Vad vill vi uppnå med 24/7 bönen?

Fördjupa förbönen för Stockholm – vår stad
• För våra förorter och mot det upptrappade gatuvåldet.
• För minskat utanförskap i Storstockholm.
• Om stärkt evangelisation och djupare social omsorg.
• Om större synlighet för Filadelfia i stadsmiljön. 

Fördjupa förbönen för församlingen – vårt hem
•För våra pastorer och deras familjer.
•För församlingstjänare och styrelse.
•För anställda och volontärer.
•För evangelisatörer och missionärer.
•För barn och ungdom, nyfrälsta och dopkandidater.

Fördjupa förbönen för världen - vårt missionsfält.
•Förbön för kriser i våra ”gamla missionsländer”
•Förbön för förföljda kristna världen över.
•Förbön för nya missionsinitiativ.


Fördjupa förbönen för Sverige – vårt land
• Be om ett val som stärker människovärde och demokrati.
•Be om större respekt för de folkvalda och för trygghetsskapande myndigheter.
•Be om Guds beskydd över folkvalda, polis, rättsväsen, skola, sjuk och socialvård.


Hur ber man på ett fruktbart sätt under 30 eller 60 minuter

Be för:
•Pastorer och andra ledare.
•Familj och grannar.
•Polis och andra myndigheter.
•Lärare och sjukvårdspersonal.
•Personal inom socialtjänsten.
•Förföljda kristna.

Be om:
•Kraft att vittna om Jesus.
•Att fler människor kommer till tro och hittar till en församlingsgemenskap. 
•Beskydd för Sverige och Europa. 

•Man kan be på knä, sittande eller gående, på väg till och från jobbet, på promenaden eller under joggingrundan.
•Samla dig kring en psaltarpsalm eller annat bibelord.
•Be tillsammans med andra.
•Åkalla Gud, påminn dig om vem han är, tacka och lovsjung.

Idé:
Gör nyhetsflödena till din bönelista.


Hur gör vi en 24/7 bön?

•Försök hitta den tid som passar dig bäst, 30 – 60 min.
•Be för de böneämnen som församlingen lägger upp.
•Bönelistor finns på våra samlingar.
•Boka en tid i böne-kalendern nedan. 
•En eller flera kan be samtidigt.