_DSC6294.jpg

Egypten

Fredsutbildning
Vi vill, utifrån kristna grundvärderingar, främja fred. I Egypten sker det bland annat genom läger för barn och unga, där de med hjälp av rollspel lär sig att visa respekt och samspela med människor som har ett annat synsätt.

I utsatta områden är vi med och skapar kontaktnät som minskar riskerna för övergrepp och politiskt våld. 

I Egypten, där de kristnas situation blivit allt svårare, samarbetar vi i huvudsak med Ibrahimia Media Center och fredsorganisationen Hotep.

 

Kapacitetsutveckling
Filadelfia stöder ett utbildningsprogram som syftar till att ge det civila samhällets organisationer bättre förutsättningar att arbeta med utvecklingsprojekt. Det är en hjälp till självhjälp som vi tror är betydelsefull, bland annat genom att den motverkar korruption och missbruk av biståndsmedel.

 

Nätverk för kristna ungdomar
Ungdomar som tillhör landets kristna minoritet möts i nätverk, där de delar erfarenheter och uppmuntrar varandra. Nu planeras ett arbete med särskilda grupper, där unga tjejer får stöd att stå upp mot tendensen att betrakta och behandla dem som objekt i stället för subjekt. Detta angelägna arbete stöder vi.