Kenya

Miljöprojekt
I en region med cirka 7 000 hushåll utbildas människor i praktiskt och hållbart miljöarbete. Speciella satsningar riktas mot skolorna. Kurserna har ökat medvetenheten i regionen om nödvändigheten av att vårda miljön. Vår partner är här, liksom i andra kenyanska projekt, pingströrelsen FPFK.

 

Barns rättigheter
I ett speciellt program adresserat till barn och unga informeras de om barns rättigheter. De frågor som FN:s barnkonvention lyfter aktualiseras i den här utbildningen. FPFK har också skapat center dit barn och vuxna kan vända sig med anmälningar om övergrepp på barn. 

Det här arbetet är mycket framgångsrikt och har påverkat hela landet genom att det uppmärksammats och fått inflytande på parlamentsnivå.
 

Litteraturspridning
Filadelfia ger Keswick Bookshop, som sprider kristen litteratur i östra Afrika,  ett strategiskt stöd som hjälper dem att utveckla sitt viktiga arbete.